C O N T A C T + N E W S

Ferme Quatre Mains

Rue de l’Église, 7

08270 Grandchamp

Les Ardennes-France

 

N 49.6460 E 4. 39 740

 

Mobile: +32 (0)4 98 40 49 79

E-mail: info@fermequatremains.com


 

Christelle

Jos, rest in peace...

ACTUALITÉS & ÉVÉNEMENTS

Newsletter janvier 2024.


La vie est…


2023 fut. Si l‘on considère que rien ne nous est dû, la vie n’est ni juste ni injuste, la vie est. Incertaine, impermanente (1). On a beau se voiler la face, nous savons tous qu’un jour sera le dernier. Pour Jos, ce fut le 16 février 2023. Son tracteur s’est renversé, signant la fin tragique de son existence terrestre. J’ose croire qu’il a vécu jusqu’au bout la vie qu’il a voulue. Il repose désormais à quelques mètres de sa ferme, aux côtés de Tessa avec qui l’aventure a commencé en 1995.


Jos, mon homme artisan autodidacte et touche-à-tout. Passionné par les objets anciens, surtout les motos anglaises et les outils, il aimait récupérer, réparer, construire, le travail du bois, débattre des idées et de la vie. Il avait plus d'un tour dans son sac et la langue pas dans sa poche! Sa grande force, c'était son coeur immense et ses valeurs qu'il vivait sans concession. Walk the talk.


Quatre Mains a perdu son créateur et la moitié de ses forces vives… L’angoisse de l’avenir de la ferme ne m’a pas quittée les premiers jours, apaisée le jour des funérailles par la promesse que j’ai formulée du fond de mon cœur endeuillé : je ferais tout mon possible pour continuer.


Aujourd’hui, je ne suis plus sûre de rien. Aucune résolution en ce qui me concerne, si ce n’est celle de se laisser porter par la vie pour découvrir ce qu’elle aura à m’offrir. Et l’envie d’aller marcher quelques temps pour me ressourcer et prendre du recul, de la hauteur.


Après cette année de chaos où mon monde s’est effondré, 2024 s’annonce comme une année de transition ouverte à tous les possibles. Une page blanche avec ce qu’elle comporte d’inconfort et de liberté. Nous sommes les créateurs du monde que nous voulons voir advenir.


J’ai certes fait une promesse mais à l’impossible nul n’est tenu. Seule, je ne veux pas. Seule, je ne peux pas. Si je vous écris aujourd’hui, c’est pour vous inviter à créer le futur ensemble.


La ferme est et a toujours été un lieu d’accueil, modelé au fil de son histoire : un lieu de vie d’abord, un refuge pour pèlerins, une chambre et table d’hôtes, un gîte et plus récemment un lieu de ressourcement (retraite, jeûne, ateliers santé, etc.). La suite nous appartient.


Au seuil de 2024, je m’adresse à l’Univers pour lui demander de m’aider à tenir ma promesse. J’ose jeter les dés. La porte est grande ouverte !


À une attention, un soutien quels qu’ils soient car cela me donne du courage, l’envie de continuer, du sens à ce que je fais. Rien n’est vain : message, coup de main ponctuel, visite, tout est bienvenu. Proposez vos talents pour de futurs chantiers participatifs, ce n’est pas l’ouvrage qui manque ! Rencontres, apprentissages et sens de l’accueil made in Quatre Mains, feu de camp compris.


À une réservation « crowdfunding » (excepté d’avril à juin où je cheminerai sans doute) en gîte ou chambre d’hôtes éventuellement pour vous ou à offrir car il me faut des fonds pour acheter la ferme.


À une collaboration si vous ou des personnes de votre réseau animez des activités en lien avec la nature, la santé, le bien-être, le ressourcement, le développement personnel, que sais-je. Le cadre de la ferme est idéal : calme, beauté de la nature, biodiversité… Vous animez, je m’occupe de la logistique (hébergement et repas). Je suis bien sûr ouverte à la création d’activités ensemble (www.santezvousbienwww.macuredejeune.com).


À d’autres rêves… Vous avez des idées ? Un projet pour lequel vous cherchez un lieu ? Vous voulez changer votre vie ? Osez passer la porte : se rencontrer, en discuter n’engage à rien et nous passerons peut-être un bon moment, voire de nombreux !


Voilà, les dés sont jetés et virevoltent dans l’Univers. J’ignore le sort qu’ils me réservent mais j’ai confiance en la vie, qui fera sa part, d’une manière ou d’une autre.


Christelle


(1) Lisez à ce propos un excellent essai philosophique de Jean-Michel Longneaux intitulé « philosophie du deuil : finitude, solitude, incertitude ».

Participer au projet, venir comme volontaire.


Nous avons toujours des projets en cours à la ferme.

 

Nous sommes à la recherche de personnes qui seraient intéressées de participer au projet. Si cela vous inspire, vous pouvez nous envoyer un courriel ou une lettre expliquant vos motivations et votre parcours en quelques mots, nous verrons ensemble quelles sont les possibilités.

 

Nous avons un compte sur workaway à l'adresse suivante:

https://www.workaway.info/231547377979-en.html


Livre d'or

« Un endroit hors du temps en communion avec la nature.J’y ai passé de merveilleux moments de partage avec Jos et Christelle. Merci à vous. La délicieuse cuisine, d'inspiration 'Victoirienne', m'a comblé.

Je remercie les anges d'avoir mené mon chemin jusqu’ici.

Au grand plaisir et la joie de vous revoir. »

Pascal de Bruxelles

 

***

« Surpise, étonnement, découverte, joie et jubilation: l'autre monde existe pour de vrai avec des vrais gens, comme dans nos rêves. Chaleur et partage, sincérité. UN GRAND MERCI.»

Yvette de Amay (Belgique)

 

***

« Tout comme sur le chemin, j'ai trouvé des fleurs dans la chambre, posées délicatement par Joseph.

Comme Rimbaud, à la découverte des Ardennes, "j'ai tendu des cordes de clochers à clochers, des guirlandes de fenêtre à fenêtre et des chaises de maison à maison... et je danse".

Sur le chemin de Compostelle, je marche gaiement avec mon brave mulet Mario en  récoltant des oboles pour lutter contra la saleté du cancer des enfants.»

Jean (France)

 

 ***

« " Il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation qui n'est pas de produire et consommer jusqu'à la fin de nos vies mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes " La part du Colibri - Pierre Rhabi

Une grande bouffée d'air pur, des paysages aux mille couleurs et la belle rencontre de Christelle et Joseph: que rêver de mieux pour ces quelques jours de vacances? Un grand merci pour votre accueil chaleureux et le partage, si riche, de vos convictions.»

Antoine et Hélène (Lille)

 

***

« Quand on arrive, on croit retourner en arrière dans le temps. Et après, on prend conscience que nous sommes en avance sur l'évolution de la société. Nous sommes bien en 2018 et en même temps, les vraies valeurs d'antan ont non seulement été conservées mais restent bien vivantes. Ce sont surtout le respect de la vie (de la Vie avec un grand V), voir l'abondance que Mère-Terre nous apporte et nous offre gracieusement, être simple tout simplement. Merci d'avoir été sur mon chemin. »

Didier (Charleroi)

Ferme Quatre Mains

Rue de l’Église, 7

08270 Grandchamp

Les Ardennes-France

 

N 49.6460 E 4. 39 740

 

Mobile: +32 (0)4 98 40 49 79

E-mail: info@fermequatremains.com

 

Christelle

Jos, rest in peace...

NIEUWS & EVENEMENTEN

Nieuwsletter Januari 2024.


Het leven is...


2023 was. Als we bedenken dat ons niets verschuldigd is, is het leven noch eerlijk noch oneerlijk, het leven is. Onzeker, vergankelijk (1). Hoezeer we het ook ontkennen, we weten allemaal dat op een dag het onze laatste dag zal zijn. Voor Jos was dat 16 februari 2023. Zijn tractor sloeg over de kop en betekende het tragische einde van zijn aardse bestaan. Ik durf te geloven dat hij tot het einde toe het leven heeft geleefd dat hij wilde. Hij rust nu een paar meter van zijn boerderij, naast Tessa, met wie het avontuur in 1995 begon.


Jos, mijn autodidact ambachtsman en hands-on. Gepassioneerd door oude objecten, vooral Engelse motorfietsen en gereedschappen, vond hij het leuk om te herstellen, te repareren, te bouwen, hout te bewerken, ideën en het leven te bespreken. Hij had " plus d'un tour dans son sac et la langue pas dans sa poche!". Zijn grote kracht: een immense hart en geen concessies te doen over zijn levenswaarden... Walk the talk.


Quatre Mains heeft zijn schepper en de helft van zijn levenskracht verloren... De eerste dagen maakte ik me zorgen over de toekomst van de boerderij, maar op de dag van de begrafenis werd ik gekalmeerd door de belofte die ik uit de grond van mijn rouwhart had gedaan: ik zou alles doen om ermee door te gaan.


Vandaag ben ik nergens zeker van. Wat mij betreft zijn er geen voornemens, behalve dat ik me laat meevoeren door het leven en ontdek wat het me te bieden heeft. En het verlangen om een tijdje te gaan wandelen om mijn batterijen op te laden en wat perspectief te krijgen.


Na het jaar van chaos waarin mijn wereld instortte, belooft 2024 een overgangsjaar te worden, open voor alle mogelijkheden. Een lege pagina met al zijn ongemak en vrijheid. Wij zijn de scheppers van de wereld die we willen zien.


Ik heb zeker een belofte gedaan, maar niemand is gebonden aan het onmogelijke. Ik wil het niet alleen doen. Ik kan het niet alleen doen. Ik schrijf jullie vandaag dan ook om jullie uit te nodigen om samen de toekomst te creëren.


De boerderij is altijd een plek van gastvrijheid geweest, gevormd in de loop van haar geschiedenis: eerst als een plek om te leven, een toevluchtsoord voor pelgrims, een bed and breakfast, een gîte en meer recentelijk een plek om nieuwe energie op te doen (retraites, vasten, gezondheidsworkshops, etc.). De rest is aan ons.


Op de drempel van 2024 wend ik me tot het Universum met de vraag me te helpen mijn belofte na te komen. Ik durf de dobbelsteen te gooien. De deur staat wagenwijd open!


Voor aandacht, om steun, wat het ook mag zijn, omdat het me moed geeft, zin om door te gaan, en om wat ik doe zin geeft. Niets is tevergeefs: een boodschap, een helpende hand, een bezoek, alles is welkom. Bied je talenten aan voor toekomstige participatieve projecten, er is geen tekort aan werk! Ontmoeten, leren en welkom, zijn in Quatre Mains stijl, inclusief het kampvuur.


Voor een « crowdfunding » reservering (behalve van april tot juni, dan ben ik ongetwijfeld onderweg) in onze gîte of bed and breakfast te maken, mogelijk voor jou of als cadeau, want ik heb het geld nodig om de boerderij te kopen.


Voor een samenwerking met U of mensen in uw netwerk om activiteiten organiseren die te maken hebben met de natuur, gezondheid, welzijn, genezing, persoonlijke ontwikkeling, wat dan ook. De boerderij en haar omgeving is ideaal: rust en stilte, de schoonheid van de natuur, biodiversiteit... U organiseert het evenement en ik zorg voor de logistiek (accommodatie en maaltijden). Natuurlijk sta ik ook open om samen activiteiten te creëren (www.santezvousbien - www.macuredejeune.com).


Voor andere dromen... Hebt U ideeën? Een project waarvoor U een locatie zoekt? Wilt U uw leven veranderen? Durf door de deur te lopen: het ontmoeten en bespreken verplicht tot niets en misschien hebben we een leuke tijd, of zelfs veel leuke tijden!


Dat is het, de teerling is geworpen en tolt in het Universum. Ik weet niet wat de toekomst mij zal brengen, maar ik heb vertrouwen in het leven dat haar rol zal vervullen, op welke wijze dan ook.


Christelle


(1) Lees over dit onderwerp een uitstekend filosofisch essay van Jean-Michel Longneaux, getiteld “Filosofie van de rouw: eindigheid, eenzaamheid, onzekerheid”.


Deelnemen aan projekten.


Op de boerderij zijn altijd projecten in uitvoering.

 

Wij zoeken mensen die het leuk vinden hier aan bij te dragen.

Indien je je hier door aangesproken voelt, kunt U ons een email of brief sturen waarin opgenomen jouw motivatie en een korte beschrijving van jouw levensloop.

Zo kunnen we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.

 

We zijn op workaway, volg deze link:

https://www.workaway.info/231547377979-en.htmlGasten boek


“AMOR OMNIA VINCIT

Ontvangst, gastvrijheid...

Men voelt zich thuis, een gemeenschappelijk uitgangspunt samen te beleven. Dat laatste is waar je op deze fijne stek niet omheen kunt. Dat laat je niet los, het gebeurt...

Een mooie ervaring die bij zal bliven. Samen met vriendin Angelita zijn we dit avontuur aangegaan, een reis der menselijkheid.

Zonder te veel stijging naar de hemel dank ik Jos & Christelle voor de bijzondere open benadering en het kijkje in de "keuken" van het bestaan...

Aangenaamheid... Dat is het.

Afscheid zal komen, nodig om naar de volgende hoogte te stijgen.

Weemoed zal geen klok slaan, mooi terugzien op warm verblijf.”

Jeroen

 

***

 

« Lieve Jos & Christelle,

 Liefde zo diep

Vrijheid zo echt

Broederschap heel warm

Zo genietend van elkaar

Diepgang in de mooie warmte van Gods schepping

Heerlijk en eerlijk is jullie gastrijheid!

Dat er nog vele gasten mogen komen die de ogen van hun hart mogen ontdekken »

De Jo

 

***

 

“Alweer veel gezellig gegeten, gefilosofeerd en gediscussieerd.

Ik heb er enorm van genoten. Soigneert Christelle als een prinses...zij is formidabel.

Mijn credo: Alles mag, als je maar niemand lastig valt.

Probeer het 1ste schaap te zijn dat over het hek springt, de rest volgt wel.”

De pragmatische koning Piet

www.deklopperij.be


Ferme Quatre Mains

Rue de l’Église, 7

08270 Grandchamp

Les Ardennes-France

 

N 49.6460 E 4. 39 740

 

Mobile: +32 (0)4 98 40 49 79

E-mail: info@fermequatremains.com

 

Christelle

Jos, rest in peace...

NEWS & EVENTS

Newsletter January 2024.


Life is...


2023 was. If we consider that nothing is owed to us, life is neither fair nor unfair, life is. Uncertain, impermanent (1). No matter how much we deny it, we all know that one day will be our last. For Jos, it was February 16, 2023. His tractor overturned, signing the tragic end of his earthly existence. I dare to believe that he lived till the end the life he wanted. He now rests a few yards from his farm, alongside Tessa, with whom the adventure began in 1995.


Jos, my autodidact hand craft man. Passionned by English motorcycles, old stuff, tools, he liked to re-create things, repair them, construct them, working with wood, discussing ideas, talk about The Life. He had " plus d'un tour dans son sac et la langue pas dans sa poche!". His great force was his wide open hart and making no concessions towards his values of life. Walk the talk.


Quatre Mains has lost its creator and half of its lifeblood... I was anxious about the farm's future for the first few days, but on the day of the funeral I calmed my anxiety with a promise I made from the bottom of my grieving heart: I would do everything I could to continue it.


Today, I am not sure of anything anymore. No resolutions for me, except to go with the flow of life to discover what it has to offer. And the desire to go for a walk for a while to recharge my batteries and get some perspective.


After the year of chaos in which my world collapsed, 2024 promises to be a year of transition, open to all possibilities. A blank page with all its discomfort and freedom. We are the creators of the world we want to see.


I have certainly made a promise, but no one is bound by the impossible. I do not want to do it alone. I cannot do it alone. I am writing to you today to invite you to create the future together.


The farm is and has always been a place of welcome, shaped through its history: first a place of living, a refuge for pilgrims, a bed and breakfast, a home-stay cottage and more recently a place of healing (retreat, fasting, health workshops, etc.). What follows is up to us.


On the threshold of 2024, I turn to the Universe to ask it to help me keep my promise. I dare to throw the dice. The door is wide open!


Any attention, support, whatever it is, as it gives me courage, the desire to continue, meaning to what I do. Nothing is in vain: a message, a helping hand, a visit, everything is welcome. Do propose your talents for future participatory projects, enough to do! Exchanges, learning and a sense of welcome, made in Quatre Mains, campfire included.


Any "crowdfunding" booking (except from April to June where I will probably walk) for an independent stay or a B&B stay, possibly for you or as a present, because I need funds to buy the farm.


Any collaboration with you or people in your network to lead activities related to nature, health, well-being, healing, personal development, whatever. The setting of the farm is ideal: calm, beauty of nature, biodiversity... You lead, I take care of logistics (accommodation and meals). And I am of course open to creating activities together (www.santezvousbien – www.macuredejeune.com).


Any other dreams… Do you have ideas? A project you're looking for a place for? Want to change your life? Dare to go through the door: meeting, discussing it, does not commit to anything and we may just have a good time, if not many!


That's it, the dice are twirling around the Universe. I don't know what fate it has in store for me, but I have faith in life, which will do its part, one way or another.


Christelle


(1) On this subject, read an excellent philosophical essay by Jean-Michel Longneaux entitled "Philosophy of Mourning: Finitude, Solitude, Uncertainty".


Participate to the project, volunteering.


We always have projects going on the farm..

 

We are looking for people who would be interested to participate in the project. If this inspires you, you can send us an email or a letter explaining your motivations and your journey in a few words, we will then see together what are the possibilities.

 

We have an account on workaway at the following address:

https://www.workaway.info/231547377979-en.html

 Guest book

« Thank you for having us, it feels like it may be a life changing experience! We share many of your values and it gives me great hope to have been here. »

Stephen

 

***

« A wonderful visit. We enjoyed your company and the discussions in the evening

Thank you for the farm tour. An impressive vegetable garden and orchard. The new plantings are growing well.

Very comfortable beds and a very warm house.

Thank you for everything - we would love to have you visit us in New Zealand.»

Judith

 

***

« Many thanks for a wonderful holiday! What a beautiful home you have and we felt really relaxed and @ home here! Thank you so much for your great hospitality and it was such a treat to eat food grown on your farm - delicious! Thank you! »

Ais & Alex, Fern & Alex (London)